Як Складати Слова на Конструкторі

Механіз складання слова з літер у процесі побудови, насамперед, намагається скласти слова у які входять усі зазначені літери з відповідними параметрами. Проте, якщо не вдається скласти одне слово він намагається сформувати фразу. Така фраза може не мати логічного початку і/або кінця.

Виберіть мову літер, які ви будете використовувати. Надалі слово буде зібрано обраною мовою.

У "полі введення літер" додайте літери, які необхідно використовувати в слові.

Виберіть спосіб конструювання слів:

Пов'язані посилання